"One day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone elses survival guide"

- Brené Brown

Onze organisatie

GETaHEAD is opgericht door zes ervaringsdeskundigen met postcommotioneel syndroom (PCS). Ons doel is het adviseren ondersteunen en begeleiden van personen die herstellende zijn van PCS in de meest ruime zin. Dit brengt ons tot de missie om het herstel van PCS efficiënter, gerichter en minder eenzaam maken. Deze missie is de drijfveer voor de opzet van ons mentorprogramma voor mensen die leven met de onzichtbare gevolgen van PCS. Want wie kan je nou beter op weg helpen, dan iemand die het zelf heeft meegemaakt?

‘Had ik dit maar eerder geweten’.
s

Stichting

GETaHEAD Brain Recovery Support is een ANBI stichting, waardoor vanzelfsprekend zonder winstoogmerk. Al onze teamleden en mentoren zijn vrijwilligers. Onze bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden. Wij willen dat goede begeleiding voor iedereen met PCS beschikbaar is. Daarom proberen wij onze inkomsten zoveel mogelijk uit subsidies en donaties te halen. Alle inkomsten worden volledig geïnvesteerd in de kwaliteit en groei van GETaHEAD of als onkostenvergoeding gebruikt om onze mentoren te ondersteunen.

Heb je een vraag over onze organisatie? Klik op onderstaande knop of bezoek onze contactpagina

Toelichting op ons beleid

Beleidsplan 2023-2028

Op de korte termijn ligt onze focus op het versterken van de fundering van onze organisatie. Dit doen wij door het verbeteren van interne processen en het doorbouwen van onze community met mentoren.

Om een grotere groep herstellenden te kunnen helpen willen wij naast ons mentor traject ons aanbod verder verbreden. Dit doen wij door het beschikbaar stellen van gratis informatie op onze website en het opzetten van een platform waar herstellenden elkaar kunnen vinden.

Jaarafsluiting 2022

In het jaar 2022 lag onze focus op het opbouwen van ons mentorprogramma gedreven door een groep kwalitatief goede en enthousiaste mentoren. Ons traject is opgebouwd uit 3 pilaren, tegengaan van eenzaamheid, over brengen van informatie & adviezen, en het helpen bij vinden van behandelingen. Dit doen wij door respectievelijk, het mentortraject, een reader met basis informatie over het hebben van en omgaan met een hersenschudding genaamd, en het bijhouden van een database met behandelaren. Om kwaliteit te waarborgen organiseren wij intervisie bijeenkomsten, deze zijn gefocust op het leren over een hersenschudding op verschillende vlakken en daarnaast leren van elkaars ervaring als mentor. Verder hebben wij kleinere groepjes mentoren waar zij elkaar op dagelijkse basis kunnen vinden om te sparren.

In totaal hebben wij 96 aanmeldingen voor trajecten gestart dankzij de inzet van 40 mentoren. Dit alles georganiseerd door een kernteam van 6 bestuursleden. Daarnaast zijn er 5 vrijwilligers actief voor het matchen van mentoren aan mentees, werven van mentoren, schrijven van teksten en het helpen bij implementatie van IT systemen.

In 2022 hebben wij onze eerste subsidie ontvangen van de Hersenstichting, om Brainbuddy te ontwikkelen. Een web applicatie waarin mensen met een hersenschudding elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren zonder tussenkomst van een mentortraject. Dit om de grote groep van herstellenden te kunnen helpen, ook wanneer zij bijvoorbeeld op onze wachtlijst staan. Deze was afgelopen jaar namelijk standaard 2-3 maanden.

We zetten de eerst stappen richting implementatie van een CRM systeem om ons proces te automatiseren en stroomlijnen. Dit zorgt ook voor betere informatiebeveiliging van onze gegevens en hopelijk ook om onze wachtlijst te verminderen door een efficient proces.

Het jaar 2022 is financieel positief afgesloten met een resultaat van €7.437,44. Omdat dit ons eerste boekjaar is brengt dit ons tot hetzelfde banksaldo. Hiervan is €5000,- gereserveerd voor de ontwikkeling en beheer van de Brainbuddy app vanuit de subsidie van de Hersenstichting. De resterende €2437,44 wordt gebruikt voor lopende zaken en investeringen in ons CRM systeem.